MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI                   : Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Ltd. Şti.

Ad Soyad/Unvan :

Adres                    : Büyükçekmece / İstanbul

Telefon- Faks       : 0850 259 59 63

E- mail                  : info@evcilpet.com

İş bu sözleşme kapsamında SATICI www.evcilpet.com internet sitesi ve onun adına işlem yapmaya yetkili gerçek kişilerdir. www.evcilpet.com ve onun adına hareket eden gerçek kişiler sözleşmede SATICI olarak anılacaktır.

ALICI: [Bu bilgi siparişinize göre değişecektir]

Ad Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon- Faks:

E- mail:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI www.evcilpet.com internet sitesinden sipariş veren kişi, SATICI ise www.evcilpet.com sitesi sahibi Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Ltd. Şti’dir.

18 yaşından küçük kişiler internet sitesi üzerinden hizmet satın alamaz. ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, ALICININ, SATICIYA ait www.evcilpet.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği aşağıda nitelikleri belirtilen mal/hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Sitede ilan edilen, listelenen veya karşılıklı olarak anlaşılan fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ

İş bu sözleşme kapsamında satın alınan hizmet veya ürün bedeli ALICI tarafından peşin olarak ödenir. Bu ödemenin şekli ise SATICI adına kayıtlı banka hesabına Havale veya EFT aracılığıyla peşin olarak nakit para gönderimiyle olabileceği gibi Kredi Kartıyla ya da Kapıda Ödeme şeklinde olabilir. Bu konuda takdir yetkisi ALICININDIR.

MADDE 4- TESLİMAT

 İş bu sözleşme kapsamında sözleşme konusu hizmet /malın teslim şekli; satın alınan hizmet/malın ALICININ sipariş formu doldurulurken belirtilen teslimat adresine teslim edilmesi şeklinde gerçekleşir. Mal/hizmet, ALICININ sipariş formu doldurulurken belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere de teslim edilmesi halinde teslimat ifa edilmiş olur.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

ALICI bu Mesafeli Satış Sözleşmesini imzalayarak/onaylayarak Üyelik Sözleşmesini, Alışveriş Koşullarını, Teslimat Koşullarını, İptal Ve İade Koşullarını okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

www.evcilpet.com adresinde satışa sunulan tüm ürün ve hizmetlerde belirtilen fiyatlar KDV dahil ürün satış fiyatıdır. SATICI ürün bedeli dışında kargo ücreti gibi yan ücretleri ürünlere ilişkin sipariş sayfasında ALICIYA ait olduğunu açıkça ortaya koymadığı takdirde bu yan giderlerden SATICI sorumludur.

ALICI, iş bu sözleşmeye ilişkin olarak hem üye olma aşamasında hem sipariş onaylama aşamasında hem de bu sözleşmenin içeriğinde yukarıda belirtilen üyelik sözleşmesini, alışveriş koşullarını, teslimat koşullarını, iptal ve iade koşullarını okuduğunu, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla SATICI tarafından satışa sunulan mal/hizmetleri satın alma iradesini gösterdiğini, iş bu sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesine taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

– Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

– Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

– Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICIYA ya da sağlayıcıya yöneltilmek zorundadır. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılır.

– Cayma hakkının süresinde ve usulüne uygun kullanıldığı ve gerekli bildirimlerin SATICIYA yapıldığını ispat etme yükümlülüğü ALICIYA aittir.

-Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin yönetmelikte belirtilen cayma hakkının kullanılmasına ait istisnalar ALICIYI bağlar.

MADDE 7- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür ve bunu taahhüt eder.

– SATICI, yukarıda belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmayı taahhüt eder.

– SATICI, sipariş verilen ürünü stokta olması ve mücbir sebebin olmadığı hallerde siparişin onaylanması ile ödemenin Evcil Hayvan Ürünleri Ltd. Şti hesabına geçtiği günü izleyen 3 iş günü içerisinde kargolamayı ve gecikme olması halinde SATICI, ALICIYI bu konuda bilgilendirmeyi taahhüt eder.

– Sipariş onaylandıktan ve ücreti şirket hesabına geçtikten sonra en geç 30 gün içerisinde siparişin ALICIYA teslim edilmemesi halinde ALICI fesih hakkını kullanırsa:  SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

– Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8-ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ

İş bu sözleşme kapsamında ALICININ yükümlülükleri ve taahhütleri

– ALICI, bu sözleşmeyi imzalayarak, üyelik aşamasında ve siparişi onay aşamasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Sisteme girilen yanlış bilgilerin sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.

–  SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da satıcının yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndereceğini kabul ve taahhüt eder. Mal 10 gün içerisinde SATICIYA geri gönderilmez ise ALICI cayma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 9 -YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmeden doğan tüm ihtilaflarda, sözleşmenin tarafı gerçek kişi ALICI ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar çerçevesinde ALICININ hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. İş bu sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.

Bu sözleşmeden kaynaklı ihtilafların ortaya çıkması halinde yetkili mahkeme ve icra daireleri, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde iş bu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI                                     ALICI                           TARIH